Za sva pitanja i savete možete nam se obratiti na email office@panontherm.co.rs ili mobilni tel. 065 80 77 157

PanonTherm Ive Lole Ribara 184 Bačka Palanka PIB: 107742132 MB: 62956887 TR: 170-0050011196000-51 Unicredit banka

Kategorije

Proizvođači

Hidraulična skretnica HW 60/125-5/4" - horizontalna Pogledajte u punoj veličini

Hidraulična skretnica HW 60/125-5/4" - horizontalna

Hidraulična skretnica HW 60/125-5/4" - horizontalna

Detaljnije

mik-hw-60-125-5/4-h

103,84 €

4 drugi proizvodi u istoj kategoriji

Hidraulična skretnica HW 60/125-5/4"-horizontalna

Tehničke karakteristike

 • Toplotna snaga do 90 kW.
 • Protok tople vode do 3 m³/h.
 • Dimenzije priključka 5/4".
 • Komora za izmenjivanje urađena je od kvadratne cevi 60×60.
 • Priključci kotlovskog kruga sa unutrašnjim cevnim navojem R 5/4" smešteni su sa donje strane.
 • Priključci potrošačkog kruga sa spoljašnjim cevnim navojem R 5/4" smešteni su sa gornje strane.
 • Priključak R ½” za senzor temperature. Antikorozivno zaštićena temeljnom bojom.
 • Skretnica ispitana pod pritiskom od 12 bara, radni pritisak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
 • Izolacija od EPS 25 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinkovanog lima 0.8 mm.

 

Hidraulična skretnica montira se direkno na kombinovane razdelnike tip HV70/125 preko pripadajućih holenderskih veza.

Nosači za hidrauličku skretnicu se poručuju odvojeno. Preporučuju se nosači H-HV.

Hidraulična skretnica horizontalna MIK Maring HW60/125 1"

Elementi sistema centalnog grejanja sa hidrauličnom skretnicom i kombinovanim razdelnikom

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

 1. Hidraulična skretnica
 2. Priključak za automatsku odzraku
 3. Priključak za temperaturni senzor
 4. Priključak za punjenje/pražnjenje
 5. Izvor toplote (gasni kotao, elektro kotao, kotao na čvrsto gorivo, pelet, toplotna pumpa i sl.)
 6. Kombinovani razdelnik
 7. Oslonci kombinovanog razdelnika
 8. Hidraulična veza hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika
 9. Pumpne grupe za zone grejanja

 

Primer instalacije

Na donjoj slici možete videti tipičan primer instalacije hidraulične skretnice na sistem centralnog grejanja preko kombinovanog razdelnika uz razdvajanje zona grejanja. Npr. prvi grejni krug se može iskoristiti za prizemnu etažu (radijatori), drugi za prvi sprat (radijatori), dok se treći grejni krug može iskoristiti za regulaciju podnog grejanja uz dodatnu kerikciju temperature vode preko trokrakog mešnog ventila.

Primer instalacije hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnica na sistem centralnog grejanja

PRIMERI PRIMENE KOMBINOVANIH RAZDELNIKA I HIDRAULIČNIH SKRETNICA U SISTEMIMA CENTRALNOG GREJANJA


SISTEM 1
 Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja
1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Kotao
6 - Radijatori (visokotemperaturna grejna tela)
7 - Sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
8 - Ventilokonvektori (niskotemperaturna grejna tela)

SISTEM 2

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Sponi set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Automatika
6 - Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)
7 - Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)

SISTEM 3

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica /kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Kotao
6 - Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
7 - Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)

SISTEM 4

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove 
5 - Automatika
6 - Kotao
7 - Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
8 - Ventilokonvektori (niskotemperaturna grejna tela)
9 - Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)

SISTEM 5
 Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja
1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Solarna pumpna grupa sa regulacijom
6 - Kotao
7 - Set za pripremu tople vode za izmenjivačem toplote
8 - Spremnik tople vode
9 - Solarni kolektori
10- Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
11- Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)

SISTEM 6

Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica 
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpna grupa za grejne krugove
5 - Solarna pumpna grupa sa regulacijom
6 - Set za pripremu tople vode za izmenjivačem toplote (proizvodnja tople vode za kupanje)
7 - Kotao
8 - Spremnik tople vode
9 - Solarni kolektori
10- Podno grejanje (niskotemperaturna grejna tela)
11- Radijatori / sušači peškira (visokotemperaturna grejna tela)

SISTEM 7
 Povezivanje hidraulične skretnice i kombinovanog razdelnika na sistem centralnog grejanja

1 - Hidraulična skretnica
2 - Spojni set hidraulična skretnica / kombinovani razdelnik
3 - Kombinovani razdelnik
4 - Pumpne grupe za grejne krugove
5 - Solarni pumpni set sa regulacijom
6 - Set za regulaciju temperature sa izmenjivačem toplote 
7 - Automatika
8 - Set za pripremu tople vode za izmenjivačem toplote
9 - Kotao
10- Spremnik tople vode
11- Solarni kolektori
12- Podno grejanje (niska temperatura)
13- Radijatori / sušači peškira (visoka temperatura)
14- Grejni krug za otapanje snega