Za sva pitanja i savete možete nam se obratiti na email office@panontherm.co.rs ili mobilni tel. 065 80 77 157

PanonTherm Ive Lole Ribara 184 Bačka Palanka PIB: 107742132 MB: 62956887 TR: 170-0050011196000-51 Unicredit banka

Kategorije

Proizvođači

Akumulacioni rezervoar Vaillant allSTOR VPS 1000/3-7 exclusive Pogledajte u punoj veličini

Akumulacioni rezervoar Vaillant allSTOR VPS 1000/3-7 exclusive

Akumulacioni rezervoar Vaillant allSTOR VPS 1000/3-7 exclusive

Detaljnije

vaill-allstor-vps-1000-3

1 671,99 €

21 drugi proizvodi u istoj kategoriji

Predhodna
Sljedeća

Akumulacioni rezervoar Vaillant allSTOR VPS 1000/3-7 exclusive

Akumulacioni rezervoari allSTOR VPS/3 su višefunkcionalni modulacioni međurezervoari tehničke vode koji se zahvaljujući velikoj akumulaciji vode koriste za: podršku grejanju, solarnu pripremu potrošne tople vode, pripremu bazenske vode i dr. Primarno se rezervoar zagreva putem solarne energije ( putem solarnih kolektora i solarnog modula), a dodatno se dogreva putem bilo kojeg uređaja za proizvodnju toplote (gassni zidni uređaj, gasni kotao, uljni kotao, kotao na kruta goriva, geotermalne toplinske pumpe i dr.), od 10 kW do 160 kW. U ponudi su rezervoari sa odgovarajućom zapreminom za svaku potrebu od 300 do 2000 litara. U zavisnosti od veličine kolektorskog polja (do 60 m2) koriste se dva tipa solarnih modula VPM 20 S ili VPM 60 S, koji imaju zadatak da solarnu termalnu energiju prenesu na vodu akumuliranu u međurezervoaru allSTOR VPS. Prema zahtevu za potrošnom toplom vodom bira se i odgovarajući modul za toplu vodu sa oznakom VPM 20/25 W ili VPM 30/35 W, čiji je zadatak da na protočnom principu, putem pločastog izmenjivača prenesu toplotu sa akumulirane tehničke vode u međurezervoaru na potrošnu toplu vodu.
 
Akumulacioni rezervoar Vaillant allSTOR VPS/3 exclusive
 

Akumulacioni rezervoari allSTOR VPS/3 u nekoliko reči:

  • višefunkcionalan akumulacioni rrezervoar tehničke vode, zapremnine od 300 do 2000 litara
  • dogrevanje rezervoara moguće je putem bilo kojeg izvora toplote ( 10 do 160 kW)
  • rezervoar je moguće koristiti u kombinaciji sa solarnim modulom, kao i modulom za toplu vodu
  • dva tipa solarnog modula za prenos solarne termalne energije na akumuliranu vodu u međurezervoaru
  • dva tipa modula za zagrevanje potrošne tople vode (na principu protoka, putem pločastog izmenjivača)
  • instalacija modula moguća je na rezervoar ili zid kotlarnice
  • izolaciju rezervoara od visokokvalitetne izolacije moguće je skinuti prilikom montaže
  • široko područje primene: za solarnu pirremu tople vode, za solarnu podršku grejanju, za zagrevanje bazena...

Modeli akumulacionih rezervoara allSTOR VPS/3:

allSTOR VPS 300/3 : sadržaj rezervoara 295 litara
 
allSTOR VPS 500/3 : sadržaj rezervoara 500 litara
 
allSTOR VPS 800/3 :  sadržaj rezervoara 765 litara
 
allSTOR VPS 1000/3 : sadržaj rezervoara 930 litara
 
allSTOR VPS 1500/3 :  sadržaj rezervoara 1480 litara
 
allSTOR VPS 2000/3 :  sadržaj rezervoara 1900 litara

 

Modeli solarnih modula:

VPM 20 S :  za 4 do 20 pločastih kolektora, za 4 do 14 vakuumskih cevnih kolektora
 
VPM 60 S :  za 20 do 60 pločastih kolektora, za 14 do 28 vakuumskih cevnih kolektora

 

Modeli modula za potrošnu toplu vodu:

VPM 20/25 W :  izlazni učinak tople vode 25 lit/min
 
VPM 30/35 W :  izlazni učinak tople vode 35 lit/min

 

Dimenzije akumulacionih rezervoara allSTOR VPS/3

Dimenzije akumulacioni rezervoar Vaillant allSTOR VPS/3 exclusive