Za sva pitanja i savete možete nam se obratiti na email office@panontherm.co.rs ili mobilni tel. 065 80 77 157

PanonTherm Ive Lole Ribara 184 Bačka Palanka PIB: 107742132 MB: 62956887 TR: 170-0050011196000-51 Unicredit banka

Kategorije

Proizvođači

Toplotna pumpa vazduh-voda inverter M-Thermal 12kW Midea Pogledajte u punoj veličini

Toplotna pumpa vazduh-voda inverter M-Thermal 12kW Midea

Toplotna pumpa vazduh-voda inverter M-Thermal 12kW Midea

Detaljnije

midea-m-thermal-12

4 435,00 €

22 drugi proizvodi u istoj kategoriji

Predhodna
Sljedeća

Toplotna pumpa vazduh-voda DC inverter M-Thermal Midea

Uopšteno o toplotnim pumpama vazduh - voda

Toplotne pumpe vazduh - voda ubrajaju se u uređaje koji koriste obnovljive izvore energije, u ovom slučaju energiju spoljašnjeg vazduha, pa stoga predstavljaju idealno rešenje. Posredstvom toplotne pumpe vazduh - voda prirodna toplota iz okoline - vazduha koristi se tako da se grejanje, priprema tople sanitarne vode, ali i hlađenje u kući ostvaruju krajnje ekonomično. Solarnim zračenjem dolazi do zagrevanja vazduha, koje se konstantno regeneriše. Ovu energiju, na niskom temperaturskom nivou, preuzima toplotna pumpa, a zatim je dovodi na viši temperaturski nivo da bi se koristila za tipične kućne potrebe. Leti, imate mogućnost da kuću i hladite pomoću toplotne pumpe. Za tu svrhu neophodna Vam je dodatna instalacija ventilokonvektora. Njihovi razmenjivači toplote oduzimaju toplotu iz vazduha iz prostorije i predaju hidro - unutrašnjoj jedinici, posredstvom cirkulacije vode za grejanje, a zatim pomoću cirkulacije rashladnog medijuma, preko spoljne jedinice, predaju je spoljnjem vazduhu. Hidro unutrašnja jedinica upravlja radom glavne pumpe i najviše još jedne pumpe (bilo pomoćne pumpe kod vrlo dugačkih cevovoda, bilo pumpe za drugi grejni krug).

Toplotna pumpa vazduh - voda M-Thermal Midea

Kompanija Midea proizvodi jednu od najboljih, u smislu cene i kvaliteta,  toplotnih pumpi za kućnu upotrebu - M-Thermal. Zbog svoje visoke energetske efikasnosti i rada u širokom rasponu spoljašnjih temperatura ( -20°C do +48°C ) toplotna pumpa Midea M-Thermal se može koristiti kao primarni sistem grejanja odnosno hlađenja. Ovaj sistem ne samo da je u stanju da održava unutrašnju temperaturu prostorija tokom cele godine, nego se može koristiti i za zagrevanje sanitarne vode za potrebe domaćinstva. Toplotne pumpe Midea M-Thermal imaju funkciju hlađenja ili zagrevanja vode do željene temperature, te se stoga mogu koristiti u hidrauličnim sistemima za grejanje i hlađenje. Toplotna pumpaMidea M-Thermal može se povezati na rezervoar tople vode, a dodavanjem solarnim panela, uz priključenje na drugi cevni izmenjivač u okviru rezervoara, moguće je dodatno povećati energetsku efikasnost kompletnog sistema.

Toplotna pumpa vazduh-voda M-Thermal Midea

Osnovni tehnički podaci toplotna pumpa vazduh-voda Midea M-Thermal


Temperaturni opsezi za toplotnu pumpu vazduh voda Midea M-Thermal:

 • Topla sanitarna vode   +40 ... +60°C
 • Sistem grejanja          +15 ... +55°C
 • Sistem hlađenja           +7 ... +22°C

Toplotna pumpa vazduh voda DC inverter Gree Versati šema povezivanja

U spoljašnoj jedinici Midea M-Thermal primenjen je DC - inverter kompresor visoke energetske efikasnosti sa ekološkim freonom R410A, što čini ceo sistem veoma štedljivim uz veliku energetsku efikasnost.

Toplotna pumpa vazduh-voda M-Thermal Midea - komponente sistema

Vektorsko-IPDU DC invertersko upravljanje vrši proračun jačine struje motora brzo i tačno i time garantuje  optimalno upravljanje pogonom. Zahvaljujući dvostrukim rotacionim kompresorima spoljašnje jedinice rade izuzetno tiho. Dva rotirajuća diska unutar cilindra kompresora komprimuju rashladni fluid pouzdano i bez vibracija.

Dvostruki  rotacioni kompresori poseduju savršenu regulaciju kapaciteta u okviru širokog raspona broja obrtaja, pri čemu proizvode samo onoliko energije, koliko je neophodno, zbog čega su pogonski troškovi niski. Dodatno podešavanje vremena uključivanja i isključivanja u noćnom režimu može se podesiti.

U unutrašnjoj jedinici Gree Versati nalazi se pločasti izmenivač gde se energija, rashladna ili toplotna "prebacuje" sa freona na vodu koja cirkuliše kroz sistem grejanja ili hlađenja. U sklopu unutrašnje jedinice (koja se još naziva i Hidro-box) nalazi se još i cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil, dodatni električni grejač, kontrolni panel sa kontrolerom.

Komponete unutašnje jedinice toplotne pumpe vazduh voda M-Thermal Midea

Na gornjoj slici prikazane su sledeće komponente unutrašnje jedinice - hidro-box:

 1. Automatski odzračni ventil
 2. Dodatni elektro grejač
 3. Ručni reset termičke zaštite
 4. Automatski reset termičke zaštite
 5. Kućište dodatnog elektro grejača
 6. Manometar
 7. Temperaturni senzori
 8. Flow switch (senzor detekcije protoka)
 9. Izolacija
 10. Izlazni priključak vode
 11. Ulazni priključak vode
 12. Priključak tečne faze freona
 13. Priključak gasne faze freona
 14. Kontroler
 15. Cirkulaciona pumpa
 16. Ekspanziona posuda
 17. Sigurnosni ventil
 18. Pločasti izmenjivač freon-voda
 19. Komandni elekto orman
 20. Kadica za kondezat

 

Dodatni elektro grejač je snage 2 x 1,5kW. Dodatni elektro grejač ima tri funkcije. Prva funkcija je da obezbedi rad sistema grejanja u slučaju da dođe do kvara na spoljnoj jedinici toplotne pumpe, druga funkcija je da obezbedi dodatnu snagu toplotne pumpe pri radu na veoma niskim spoljnim temperaturama ( do -20°C ) i treća funkcija je da obezbedi programski režim za uništavanje legionele, bakterije koja se može javiti u sistemima sa rezervoarom tople vode, programskim pregrevanjem tople vode na temperaturu od +70°C. Dodatni elektro grejač poseduje automatsku dvostepenu modulaciju.

Kontroler toplotne pumpe vazduh voda M-Thermal Midea

Kontroler je integrisan u hidro unutrašnju jedinicu i upravlja svim funkcijama toplotne pumpe vazduh - voda. veliki, dobro čitljiv LCD displej pokazuje aktuelne režime rada. U njemu su sadržane i korisne funkcije kao što su:

 • sniženje zadate dnevne temperature noću
 • zaštita od zamrzavanja
 • dodatno grejanje tople sanitarne vode
 • zaštita od stavaranja legionele

 

Kontroler omogućava sledeće funkcije:

 • izbor režima rada: grejanje, potrošna topla voda, hlađenje
 • 2 zone i upravljanje potrošnom toplom vodom
 • sniženje postavljene dnevne temperature noću
 • zaštita protiv zamrzavanja
 • dodatno zagrevanje potrošne tople vode
 • upravljanje solarnim sistemom
 • zaštita protiv legionele
 • nedeljni tajmer
 • programiranje osnovnih postavnih vrednosti, kao što su npr. krive grejanja, testiranje rada, parametri za električno dodatno grejanje.

 

Preko integrisanog kontrolera moguće je programirati vreme rada toplotne pumpe, kako na nedeljnom nivou, tako i na dnevnom nivou. Ovakvim radom uređaja omogućena je još veća energetska efikasnost uređaja koja se ogleda kroz uštedu energije za potrebe grejanja i hlađenja objekta.

COP (Coeficient Of Performance) toplotne pumpe vazduh voda Midea M-Thermal

COP toplotne pumpe predstavlja odnos dobijene toplotne snage u odnosu na uloženu električnu snagu uređaja. Ono što je osnovna karakteristika svih toplotnih pumpi da se COP povećava smanjenjem izlazne temperature vode, što čini ovaj sistem veoma pogodnim za niskotemperaturna grejna tela kao što je podni razvod (podno grejanje) i ventilokonvektori uz visoku energetsku efikasnost.

Dakle za svaki uloženi 1kW električne snage, prosečno se dobija preko 4kW toplotne snage. Navedeni COP ostvarije se pri temperaturi izlazne vode režima 30°C/35°C (podno grejanje) i spoljne temperature vazduha 7°CDB/6°CWB.

Različiti sistemi hidrauličnog povezivanja toplotne pumpe vazduh voda Midea M-Thermal

Na donjim slikama prikazani su različiti sistemi hidrauličnog povezivanja toplotne pumpe vazduh voda, u kombinaciji sa pripremom tople sanitarne vode, ventilokonvektorima, radijatorskim grejanim telima i podnim razvodom u režimima grejanje odnosno hlađenje.

Za uvećan prikaz mogućih hidrauličnih šema kliknite na sliku. 

Hidraulične šeme povezivanja toplote pumpe vazduh voda Gree Versati 

 

Tags: toplotna pumpa vazduh-voda, toplotna pumpa inverter Midea M-Thermal

Novi proizvodi

» Nema novih proizvoda u ovom trenutku