Za sva pitanja i savete možete nam se obratiti na email office@panontherm.co.rs ili mobilni tel. 065 80 77 157

PanonTherm Ive Lole Ribara 184 Bačka Palanka PIB: 107742132 MB: 62956887 TR: 170-0050011196000-51 Unicredit banka

Kategorije

Proizvođači

Gorionik za pelet sa regulacijom CPPL 60-90 Centrometal Pogledajte u punoj veličini

Gorionik za pelet sa regulacijom CPPL 60-90 Centrometal

Gorionik za pelet sa regulacijom CPPL 60-90 Centrometal

Detaljnije

cen-gor-cppl-60-90

1 176,77 €

Sniženje!

-5%

1 238,71 €

30 drugi proizvodi u istoj kategoriji

Predhodna
Sljedeća

Gorionik za pelet sa regulacijom CPPL 60-90 kW Centrometal

Namenjen je za ugradnju na nove ili već prije ugrađene toplovodne kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivne toplotne snage od 14 do 90 kW ili EKO-CK i EKO-CKB nazivne toplotne snage od 14 do 50 kW.

Cm Pelet-set i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu cjelinu, ”mini postrojenje” predviđeno za loženje drvenim peletima. Automatski rad ovih ”mini-postrojenja” pruža korisniku zavidan komfor te čini postrojenja prikladnim za široku primjenu. Sa gledišta funkcionalnosti ova postrojenja u ničemu ne zaostaju za uljnim ili plinskim sustavima grijanja dok su po potrošnji goriva do 40% isplativija od onih loženih EL loživim uljem. Peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.

Cm pelet set Centrometal

KARAKTERISTIKE Cm Pelet-set-a:

 • Isporučuje se pripremljen za ugradnju na nove ili već ugrađene toplovodne kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivne toplotne snage od 14 do 90 kW ili EKO-CK i EKO-CKB nazivne toplotne snage od 14 do 50 kW.
 • S toplovodnim kotlom čini jednu funkcionalnu celinu, ”mini postrojenje” predviđeno za loženje peletima.
 • Radom ”mini postrojenja” upravlja digitalna regulacija, što pruža korisniku sigurnost i zavidan komfor.
 • ”Mini postrojenje” je moguće spajati direktno na instalaciju grejanja ili preko akumulacijskog spremnika grejanja (CAS).
 • Ventilator i elektrogrejač smešteni u plameniku, vođeni regulacijom, automatski pale pelete te održavaju plamen.
 • Ušteda u gorivu i do 40 % u usporedbi sa sistemom grejanja na EL loživo ulje.
 • Čišćenje, ovisno o snazi kotla i kvalitetu peleta, nakon jednog potrošenog spremnika u trajanju od pet minuta.
 • Spremnik peleta (volumena 0,37 ili 0,8 m3) je sastavni deo postrojenja, a puni se prema potrebi s gornje strane.
 • Mogućnost dogradnje opreme za automatsku dobavu peleta iz većeg spremnika na udaljenost do 20 metara i visine dizanja do 4 metra.
 • Mogućnost dogradnje opreme za telefonsko ili GSM uključivanje/isključivanje.
 • Mogućnost povezivanja više jedinica u kaskadu.
 • Isporučuje se u više delova pa su jednostavni za transport i unos u prostor predviđen za ugradnju.
 • Izgrađen je u skladu s normom EN 303-5 i ISO 9001:2008.

 

KARAKTERISTIKE GORIVA – DRVENIH PELETA:

 • Drveni peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki vrlo prihvatljivi.
 • Nastaju sabijanjem usitnjene drvne biomase u rasutom stanju na peletirkama.
 • Peleti mogu biti uskladišteni na više načina: u vrećama (15 kg), jumbo vrećama (1.000 kg) te u rasutom stanju u velikim spremnicima (4 – 15 m3) u podrumskim prostorijama.
 • Preporučene karakteristike drvenih peleta za loženje u Cm Pelet-set-u su:

- ogrijevna vrijednost >= 4,9 kWh/kg (17,5 MJ/kg)
- promjer = 6 mm
- max. duljina = 50 mm
- max. postotak vlage = 12%
- max. postotak pepela = 1,5%

STR-29-studeni-2013

STR-29-studeni-2013daf

Tags: gorionik na pelet cppl centrometal, gorionik na pelet, pelet set