Za sva pitanja i savete možete nam se obratiti na email office@panontherm.co.rs ili mobilni tel. 065 80 77 157

PanonTherm Ive Lole Ribara 184 Bačka Palanka PIB: 107742132 MB: 62956887 TR: 170-0050011196000-51 Unicredit banka

Kategorije

Proizvođači

Pumpni set za podno grejanje IsoTherm 30-50C Watts Pogledajte u punoj veličini

Pumpni set za podno grejanje IsoTherm 30-50C Watts

Pumpni set za podno grejanje IsoTherm 30-50C Watts

Detaljnije

watts-isotherm-30-50-wilo-25-6-3

Dostupnost: Na stanju.

288,42 €

Sniženje!

-5%

303,60 €

17 drugi proizvodi u istoj kategoriji

Predhodna
Sljedeća

Pumpni set za podno grejanje IsoTherm Watts

Niskotemperaturni kontrolni set IsoTherm za sisteme podnog grejanja

Prednosti IsoTherm pumpnog seta za podno grejanje:

  • Kompaktni set, veoma kratko vreme instalacije
  • Sa dva temperaturna opsega 30°C do 50°C ili 45°C do 60°C
  • Termometar za prikaz aktuelne temperature potisa
  • Set sadrži pumpu Wilo Star-RS 25/6-3, TempGuard termički mešni ventil i granični zaštitni prekidač visoke temperature
  • Svi spojevi su sa ravnim zaptivanjem
  • Kompatibilan sa svim razdelnicima od 1" uz mogućnost priključenja sa leve ili desne strane
  • Pogodan za grejne sisteme ukupne snage od 8-10 kW

 

Primene pumpnog seta IsoTherm za podno grejanje

Niskotemperaturni kontrolni set IsoTherm se koristi u sistemima gde je potrebno obezbediti konstantnu temperaturu potisa kao što su sistemi sa podnim ili zidnim grejanjem odnosno u sistemima sa ventilokonvektorima ili radijatorima.. Temperaturu potisa moguće je postaviti u granicama između 30°C … 50°C odnosno 45°C ... 60°C.

Uzimajući u obzir konfor kao i aspekte konstrukcije podne obloge, temperatura površine ne bi trebala da prelazi 29°C u zoni boravka odnosno 35°C u ivičnoj zoni podnog grejanja.


Podešavanje temperature potisa podnog grejanja

U slučaju zahteva za maksimalnu izlaznu snagu seta, primarna temperatura kotla (ili nekog drugog izvora toplotne energije) mora biti minimalno 15°C veća u odnosu na setovanu temperaturu potisa kruga podnog grejanja!

Pumpni set za podno grejanje IsoTherm PipeLife podešavanje

Temperatura potisa je fabrički podešena u temperaturnim opsezima pomenutim predhodno. Na slici Fig.1 prikazan je srednji položaj markera, gde je isti poravnat sa točkićem termičkog ventila. Okretanjem točkića u pravcu plus ili minus vrši se povećavanje odnosno smanjivanje temperature potisa. Pri svakom okretu točkića termičkog ventila čuje je "klik". Svaki "klik" označava promenu setovane temperature potisa za oko 1°C.

Snižavanje temperature potisa: vrši se okretanjem točkića termičkog ventila u smeru kretanja kazaljke na časovniku. U ovom slučaju dolazi do izvlačenja markera (slika Fig.2) koji reprezentuje smanjenje temperature. Svaki "klik" u smeru kretanja kazaljke na časovniku smanjuje zadatu temperaturu potisa za oko 1°C. Opseg podešavanja temperature kreće se od 30°C do 50°C ili 45°C do 60°C, u zavisnosti koji model se koristi. Moguće je i podešavanje i van ovog opsega stim da dolazi do veoma malih promena u temperaturi potisa.

Povišenje temperature potisa: vrši se okretanjem točkića termičkog ventila u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na časovniku. U ovom slučaju dolazi do uvlačenja markera (slika Fig.2) koji reprezentuje povišenje temperature (slika Fig.3). Svaki "klik" u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na časovniku povećava zadatu temperaturu potisa za oko 1°C.

Dizajn / Princip funkcionisanja pumpnog seta IsoTherm

Niskotemperaturni kontrolni set IsoTherm sačinjen je od veoma preciznih komponenti. Zadata temperatura potisa podešena na TempGuard termičkom mešnom ventilu je konstantno praćena senzorom koji se nalazi direktno u protoku seta. Mešni ventil doprema više ili manje protoka od strane kotlovskog kruga u razdelnik kako bi trenutno izvršio korekciju zadate temperature.

Pumpni set za podno grejanje IsoTherm PipeLife princip rada

Injektirana topla voda se meša direktno sa povratnom vodom iz sabirnika, a potom cirkulaciona pumpa zatvara grejni krug preko razdelnika. Sigurnosni temperaturni granični prekidač nalazi se montiran na strani potisa, čija je funkcija da isključi pumpu u slučaju da temperatura potisa pređe maksimalno dozvoljenu (npr. 50°C). Ovu temperaturu je moguće podesiti u temperaturnom opsegu od 0°C do 90°C okretanjem točkića na samom uređaju.

Bypass obezbeđuje izvesnu količinu kontinualne cirkulacije koja:

  • obezbeđuje protok primarne temperature ka mešnom ventilu
  • dopušta rasipanje diferencijalnog pritiska sa zatvorenim krugovima grejanja i nastavak rada pumpe

 

Instalacija

IsoTherm pumpni set za podno grejanje može se montirati sa leve ali i sa desne strane razdelnika od 1". Sve komponente spajaju se ravnim zaptivačima sa navojnim vezama. Kao opciju set je moguće opremiti sa kalorimetrom za merenje utroška toplotne energije. Maksimalan konfor uz minimalnu potrošnju energije moguće je postići instalacijom aktuatora na svaku od povratnih linija podnog razvoda uz korišćenje sobnih termostata. Ovim se omogućava individualno podešavanje temperatura prostorija od strane korisnika. Za više informacija pogledajte proizvode firme Salus Controls na našem sajtu.
 
Max. dozvoljena radna temperatura: +90°C
Min. dozvoljena radna temperatura: -20°C
Max. dozvoljeni radni pritisak: 10bar

Tags: pumpna grupa za podno grejanje, pumpni set za podno grejanje, regulacija temperature podnog grejanja, IsoTherm Watts